fbpx

Közép-Európa Beatles múzeuma Egerben

GDPR

All You Need Is Love

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (2018.05.25 – GDPR)

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő által vezetendő nyilvántartás 2018.05.25 – tól érvényes.

 

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

Beatlemania Kft

Cím: 3300 Eger, Egri u 21

e-mail: office@beatlesmuzeum.hu

 

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás, véleménykérés, egyéb tájékoztatás, adománygyűjtés.

A feliratkozó által önként adott e-mail címre elektronikus levélben tájékoztatást nyújt. Harmadik fél számára az adatokat az adatkezelő, adatfeldolgozó nem adja ki. Reklám vagy marketing célra az adatokat nem használjuk fel, és csak a feliratkozás céljához legszükségesebb adatok bekérésére adunk lehetőséget.

 

Az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése:

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

 

Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják:

Harmadik fél számára adatokat nem adunk ki.

 

A különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidő:

Az adat megadása a feliratkozással, majd e-mailben történő megerősítéssel indul, és az adatokat törvényben meghatározott egyéb időpontig, legkésőbb a cél megvalósulásáig őrizzük meg, vagy az érintett személy törlési kérelmének beérkezésével szüntetjük meg.

A feliratkozó a személyes adatai kezelésével összefüggésben teljes körűen (jogalap, mód, cél, időtartam) díjmentesen tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől. Az adatok törlését az office@beatlesmuzeum.hu e-mail címre küldött kéréssel tehetik meg. A törlést a lehető leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül elvégezzük, a törlésről e-mailben értesítést kap.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásokkal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat.

 

Az adatbiztonság fenntartása érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása:

Az adatokat a Beatlemania Kft (3300 Eger, Egri u 21. office@beatlesmuzeum.hu ), kizárólag a beatlesmuzeum.hu oldal hírlevél adatbázisában tárolja, mely weboldal biztonságát erős jelszó védi.

 

Az adatkezelési tevékenység, és a hozzárendelt jogalap:

Az adat megadásakor a név, választókerület illetve e-mail cím kerül rögzítésre. A folyamat elengedhetetlen része, hogy az adat tulajdonosa egy, a hírlevél feliratkozásától eltérő oldalon megerősíti, hogy az adatkezelési szabályzatot elfogadja, és adatait önként adja meg.

Az adatkezelés jogalapját az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett feliratkozó önkéntes adatmegadása adja. A feliratkozás kizárólag a feliratkozó modulon történő önkéntes adatmegadással történik.

A weboldal sütiket (cookie-t) használ, melyeket a látogató letilthat vagy engedélyezhet.

 

A sütik feladata:

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A beatlesmuzeum.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a office@beatlesmuzeum.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

A feliratkozónak joga van:

az adatkezelés céljának, módjának ismertetését kérni,
az adatainak módosítását, törlését kérni,
az adatai felhasználásának idejének módosítását kérni,
tiltakozni, jogorvoslatot kérni,
tájékoztatáshoz való jog,
hozzáféréshez való jog,
adatkezelés korlátozásához,
adathordozhatósághoz való jog.

 

Az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái:

Hírlevél.

 

Az adatbiztonság fenntartása érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása :

Az adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az incidensekről, kérelmekről, törlés tényéről. Az adatkezelési incidensekről a felügyelő hatóság felé bejelentéssel él.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL http://www.naih.hu

 103,073 összes látogatás,  8 mai látogatás